Stehenní kýla – WikiSkripta
V rámci diferenciální diagnostiky přichází v úvahu tříselná kýla (hernia inguinalis), varix vena saphena magna, aneuryzma arteria femoralis nebo jen zvětšená tříselná uzlina.
Onemocnění popliteální tepny - Angiologie - ZDN
... přímým pokračováním arteria femoralis superficialis, probíhá na dně fossa poplitea ventrálně před vena poplitea, po odstupu arteria tibialis anterior je jejím přímým pokračováním truncus ...
Ces Radiol 2009 ; 63(4): 336–341
... v a. femoralis superficialis je patrná vysokoodporová křivka s maximálními rychlostmi až 200cm/s, ale i negativní toky z přilehlé femorální žíly s pulzativním tokem v závislosti na záznamu z ar- terie ...
Cor et Vasa_2-09_2.indb
postižení. Vzácnější je výskyt vaskulitid, aneurysmat, kací ve srovnání s kuřáky.
Angiokardiografie -
tzv. retrográdní tepenná katetrizace cestou punkce arteria femoralis (tj. punkce stehenní tepny přístupem pod tříselním vazem) nebo punkcí pravé arteria brachialis (tj. pravé pažní tepny), a dále
Nejen pro studenty - Zdravotnický portál ...
Vylučovací systém. vylučovací systém reguluje chemické složení tělesných tekutin a to odstraňováním metabolických zplodin a reguluje vylučování vody ...
Cévní náhrady – WikiSkripta
Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult.
3 Miniinvazivní a endovaskulární léčba cévních ...
Obr. 4 Perkutánní transluminální angioplastika – PTA * AFS l.sin – arteria femoralis superfi cialis na levé dolní končetině
MP Q è. 4-2014 - pøíl. 2
RAAA - ruptura aneurysmatu abdominální aorty RAP- tlak v pravé síni (right atrial pressure) RD- radiální dukce
Kazuistika SKE-78: Třífázová scintigrafie skeletu při ...
... fázi vyšetření (obr.č.2) ložisko vymizelo - vyslovena suspekce na aneurysma arteria femoralis l. dx – které následně potvrzeno při DSA a byl proveden femoropopliteální bypass a okluse aneurysmatu.
Upozornění Všechna práva vyhrazena.
vysokocholesterolové diety. Aneuryzmatické změny jsou její stenóze, aneuryzmatu nebo při chemodektomu.
alec photo and video | teen boys profiles gay teen boys models starsi zeny a mlady kluci porno leo mrda nelu